ECS | Service

Service

Asseco PUB2000- Implementacija i podrska za core bank sistem

Core banking sistem kompanije Asseco je najreferentniji proizvod te vrste u regionu i šire.

Naša kompanije je višegodišnji partner kompanije Asseco i iza sebe imamo niz uspješnih implementacija ovog sistema.

Asseco Group →