Naša rješenja i proizvodi

Pravi put za vaš poslovni sistem. Više
Podrska u implementaciji i eksploataciji sistema za bankarsko poslovanje Assecco SEE PUB2000..... Detaljnije
Detalji Nova radna mjesta

U toku je prijem novih kadrova za vise pozicija.


Detalji EnContent Scan Client V 2.0

Klijentska aplikacija za rad sa papirnom dokumentacijom dolazi u verziji 2.0 sa novim funkcionalnostima.


Detalji Hypo Alpe Adria leasing

EnContent sistem ulazi u produkcioni rad...