ECS | Sigurnosno komunikacioni sistemi

Sigurnosno komunikacioni sistemi

| Savremena komunikaciona platforma | Sigurna komunikacija | Centralizovano upravljanje |

Nasa kompanija je autorizovani partner kompanije Barracuda Networks sa ponudom kompletnog portfolija proizvoda.

Pregled proizvoda

Posebno izdvajamo proizvod Barracuda NG Firewall.
Pregled funkcionalnosti koje nudi Barracuda NG Firewall (Phion) mozete pogledati ovdje
Centralno upravljanje komunikacionim i sigurnosnim resursima je jedna od izuzetnih osobina ove platorme: Menadžment Centar

Detaljnije o tehničkim karakteristikama možete naći ovdje

Kao referentni izvor informacija preporučujemo:

* potrebna autorizacija