ECS | EnContent Scan Client v2.0

EnContent Scan Client v2.0

Upravljanje dokumentima | Obuhvat papirne dokumentacije

Kao dio EnContent paketa, razvijena je specijalizovana klijentaska aplikacija za masovno skeniranje papirne dokumentacije.

 • Podrska za sve TWAIN kompatibilne skenere
 • Specijalizovano za skenere velikih brzina radi postizanja najboljih performnsi
 • Meta podaci
 • Eclipse RCP tehnologija
 • Autorizacija u odnosu na EnContent server

 U verziji 2.0 :

 • Kreiranje kompleksne strukture predmeta koji se skenira
 • Barcode prepoznavanje
 • Slanje velikih dokumenta (200MB+) na server optimizovanim ("stream") web servisima
 • Sabloni za automatizovanu obradu slike
 • Validacija meta podataka preko EnContent servera
 • Pokretanje proizvoljnog procesa za obradu dokumenta kada se salje na server

Screen Gallery →