ECS | O Nama

O ECS Enterprise Solutions

Ko smo mi i kako možemo podržati razvoj vašeg poslovanja?

Kompanija ECS Enterprise Solution osnovana je 2003 godine u Podgorici. Osnovne aktivnosti kompanije su razvoj i implementacija softverskih rjesenja.

Razvoj softverskih rješenja u našoj kompaniji baziran je na naprednim tehnologijama i savremenom pristupu u razvoju novih funkcionalnosti.
Višeslojna arhitektura, J2EE platforma i dobra analiza poslovnih procesa su ključne paradigme našeg pristupa razvoju softvera.

Integracijom softverskih rješenja partnerskih kompanija, prije svega Assecco SEE, naša kompanija se bavi dominantno u bankarskom sektoru, gdje smo specijalizovani za implementaciju osnovnog bankarskog sistema PUB 2000.