ECS | ETV

ETV

Organizacija multimedijalnih sadržaja | Playout | Programska kosuljica EPK | Teletekst | Web site

ETV je skup programskih paketa koji omogućava automatizaciju procesa transmisije i organizaciju programskih sadržaja u televizijskim kompanijama.

 • Planiranje programske sheme
 • Vremenske zone
 • Elektronska programska kosuljica
 • Evidenciju različitih televizijskih formi
 • Evidenciju multimedijalnog materijala
 • Playout
 • Licenciranje
 • Arhiva
 • Meta podaci
 • Teletekst
 • Objavljivanje na web sajt (Publish)

Kao osnovu za svoj rad koristi sistem za evidenciju programskih sadržaja koji u sebi obuhvata informacije o svim filmovima, serijama, formama i drugim formatim, licenciranim ili napravljenim u sopstvenoj produkciji. Paket Elektronska Programska Košuljica (EPK) omogucava apsolutno, uslovno, relativno i reprizno rasporedivanje programskog sadržaja u toku dana, rasporedivanje termina sa preciznošću do 1/25 sec sa evidencijom praznina, fiksnih termina, alarmiranjem preklapanja termina, evidencijom programskih blokova, špica, reklama, kajrona, razlicitih izvora i vrsta video i tonskog zapisa. Sa nivoom preciznosti koji posjeduje omogućeno je dvosatno, petnaestominutno i trenutno slanje na play-out.
Paketi MedijaContent i MediaLibrary omogućavaju evidenciju, skladištenje, pretragu materijala kao i podršku za procese digitalizacije. Play-out kroz autonomni sistem ili integracija na postojeći video server (ugradjena podrška za GeeVS). Informacije koje sistem sadrži moguće je distribuirati i publikovati kroz niz kanala, kao što su teletext, website, e-mail, itd. U procesu distribucije moguće je birati period, nivo detaljnosti informacija i razlicite formate u kojima ce informacije biti prezentirane.

 

Reference: Pink International Company

 

www.rtvpink.com