ECS | Metafin ERP

Metafin ERP

ERP | Poslovni procesi | Prilagodjen potrebama komapnije

Metafin je sistem za automatizaciju poslovanja komercijalnih kompanija razvijen na REA ekonomskom modelu. To ga čini jednim od rijetkih sistema koji pruza izuzetnu širinu i preciznost u konfiguraciji, a time i prilagodjavanje potrebama korisnika.
Ovaj softver omogućava da vrijeme od odluke o primjeni novog poslovnog modela ili proizvoda, pa do potpune softverske podrške za tu odluku, bude od nekoliko sati do par dana. Vaša konkurentnost na tržištu je jedan od velikih benefita upotrebe Metafin sistema.
Neke od funkcionalnih cjelina su:

 • Partneri /Agenti
 • Artikli/Usluge /Resursi
 • Klasifikacije
 • Proizvodnja
 • Zaposleni
 • Akcije
 • Prijemnice, otpremnice, fakture, narudžbenice, povraćaj, JCI, ...
 • POS, Restoran, Kuhinja, ...
 • Računovodstvo
 • Planiranje
 • Kontrola izvršenja
 • Analiza
 • Pokazatelji performansi