ECS | EnContent

EnContent

Upravljanje dokumentima | Upravljanje poslovnim procesima

Sistem za upravljanje dokumentacijom je suštinski korak u organizaciji.Naše rješenje na jednostavan , savremen i robustan način omogućava upravljanje dokumetima i poslovnim procesima koji su u vezi sa dokumentima.

 • Centralizovano smještanje dokumenta
 • Mogucnost skladistenja dokumenta u bazu podataka ili fajl sistem
 • Verzionisanje dokumenta
 • Zakljucavanje dokumenata
 • Kontrola pristupa dokumentima
 • Neogranicen broj osobina (atributa) i tagova za dokument
 • Mogućnost distribuiranog deplozmenta sadržaja, verzija, indexa
 • Definisanje da li je atribut obavezan ili nije,  validacija, predefinisan zatvorenim ili otvorenim skupom vrijednosti
 • Dodavanje, brisanje, izmjena dokumenta i njegovih atributa
 • Definisanje I evidentiranje veza medju dokumentima
 • Pretrazivanje dokumenata po sadrzaju I atributima
 • Podrzano je pretrazivanje sledecih tipova dokumenta: TXT, HTML, DOC, XLS, PPT, PDF,RTF,EML, ZIP
 • Podrzana je konverzija iz jednog u drugi tip dokumenta po “open document” specifikaciji
 • Hijerarhija dokumenata u foldere i oblasti sa definisanim nacinom transfera dokumenata unutar i izmedju datih grupa hijerarhije
 • Razmjena dokumenta medju korisnicima
 • Integracija sa drgim sistemima: Desktop, MS Office, …
 • Obuhvat papirne dokumentacije, OCR, arhiviranje u pdf/a formatu
 • Proces verifikacije, proces protvrde i  slobodno definisan proces toka dokumenta
 • Serijski , paralelni , kružni procesi
 • Podrška za nestandardne formate dokumenata i sadržaja