ECS | BPlaner

BPlanner

Planiranje i kontrola izvršenja budžeta | Programski budžet | Praćenje projekata | Indikatori

BPlanner je rješenje koje u potpunosti obuhvata  proces planiranja i kontrole izvršenja budžeta od budžetskih zahtijeva, kreiranja i razrade plana, donošenje plana i  praćenje promjena koje se dešavaju u toku godine. Na taj način u svakom trenutku znamo pravo stanje sistema u odnosu na plan koji smo usvojili i imamo prostor za reakcije u cilju boljeg ostvarenja tog plana.
Podržana su dva modela planiranja i izvršenja budžeta i to linijski i programski. Ova dva modela su paralelno podržana što znači da je omogućeno istovremeno tretiranje organizacionih jedinica sa linijskim i sa programskim budžetom. Podržana je i migracija sa linijskog na programski model budžetiranja. U programskom modelu je podržan i performansni aspekt izvršenja budžeta kroz podršku za performans indikatore, kao i program inpute i output-e.
Sa funkcionalnog aspekta softversko rešenje se sastoji od modula.

 • Menadžment zahjtjeva (Request management)
 • Planiranje (Planning)
 • Kontrola izvršenja (Execution control)
 • Kapitalni budzet (Capital budget management)
 • Procjena fiskalnog uticaja (FC)
 • Analiza makroekonomskih pokazatelja (Procjena GDP-a)
 • Budžetski tokovi (Konsolidacija)

Neke od funkcionalnosti koje postoje u sistemu za planiranje i kontrolu izvrsenja budzeta, Bplanner jesu:

 • Planiranje rashoda i prihoda
 • Planiranje kroz jednogodisnji i visegodisnji ciklus
 • Definisanje vise verzija budzeta
 • Izmjena skupa stavki kompleksnim kalkulacijama
 • Podrska za slozenu organizacinu strukturu:  Analiza po svim organizacionim jedinicama posebno, Analiza u cjelosti
 • Podrska za globalne programe/projekte
 • Budzetski cirkular preko kojeg se automatizuje proces inicijalnog definisanja plana
 • Definisanje stanja u kojima se budzeti mogu naci i tranzicija izmedju stanja
 • Podrska za razlicite modele planiranja: Linijski budzet, Programski budzet,Kapitalni budzet
 • Mjerenje performansi : Indikatori: Ulazni, Izlazni, Indikatori ucinka,Aktivnosti
 • Pracenje izvora finansiranja omogucava da se sredstva trose i prihoduju po razlicitim izvorima a time kontrolise  ili ogranici potrosnja ako dati izvor nema pokrice za takvu akciju
 • Vezivanje vrijednosti stavke za slozenu kalkulaciju nad drugim parametrima sistema
 • Kontrola izvrsenja budzeta, odnosno desavanja u budzeta nakon pocetka fiskalne godine
  • Kontrola preusmjeravanja sredstava
  • Kontrola promjene dinamike
  • Kontrola izmjene kompletnog budzetskog plana – Rebalans

 

Reference: Ministarstvo Finansija Crne Gore, Ministarstvo Finansija Makedonije